JUDr. František Zaorálek, advokát

JUDr. František Zaorálek, advokát

Thomayerova 25/3
405 02 Děčín IV
IČ: 15660079
DIČ: CZ391102455

Informace o kanceláři JUDr. František Zaorálek, advokát

Advokátní kancelář Děčín IV

 

Advokátní kancelář JUDr. Františka Zaorálka nabízí klientům z řad právnických a fyzických osob komplexní a profesionální právní poradenství a služby (zastupování klientů před soudy, smluvní agenda apod.) se zaměřením speciálně na:

  • obchodní právo 
  • občanské právo 
  • rodninné právo 
  • pracovní právo 
  • trestní právo

 

Pracovní právo

  • zastupujeme u soudu a řešíme spory vznikající z pracovněprávních vztahů
  • poskytujeme pomoc při organizování pracovních vztahů na straně zaměstnavatele (při sepisování pracovních smluv, při organizaci rozvržení pracovní doby, při vnitřní organizaci zaměstnavatele a další)
  • poskytujeme právní poradenství při skončení pracovního poměru

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. František Zaorálek - @ JUDr.Zaorálek    

Mgr. Anna Gottliebová - @ Mgr.Gottliebova  

Ladislava Hyblerová - @ Hyblerova

 

Adresa kanceláře: Thomayerova 25/3, 405 02, Děčín IV

Tel.: 412 530 187, 412 531 387

Fax.: 412 531 933

Kde nás najdete?